Fällmans Lammgrupp

List

Välnäs Gård


Norrby Gård

Hornsunds
Gård


Hagby Säteri

Lista Gård

Ekeby Gård


Fällmans Lammgrupp består av 6 gårdar vid Mälaren.

Välnäs gård, Norrby gård, Hornsunds gård, Lista gård, Hagby säteri och Ekeby gård.
Vi har jobbat tillsammans med Fällmans kött AB i 25 år för att utveckla lammköttsproduktionen och föda upp de allra bästa lammen med en konfirmation och köttansättning  som ger fina styckningsdetaljer med ett mört och välsmakande kött. Duktiga uppfödare, varsam intransport och slakt som
sköts på ett föredömligt sätt av ScanAB kombinerat med Fällmans skickliga styckmästare. Här har vi ett unikt samarbete som  ger Sveriges bästa lammkött.
 
Våra lamm är en treraskorsning där tackan är en finull-dorset som betäcks med en riktigt maffig renrasig  Texelbagge. Denna kombination ger friska sunda lamm som växer bra med en god köttansättning.
Att föda upp lamm av högsta kvalite är ett hantverk som kräver kunskap och genuin känsla för djur och miljö. För att föda upp fina lamm är djuromsorgen mycket viktig. Vi tillbringar mycket tid hos våra djur, under lamningen som sker på stall är vi nästa hela dygnet i fårhuset.  All hantering  är noga genomtänkta med god djuromsorg som utgångspunkt.
 
Under sommarhalvåret går djuren ute och betar både i hagmark och på vallar. På så sätt hjälper de oss att hålla  landskapet öppet och bidrar till den biologiska mångfallden.
Vintertid har vi djuren installade i fårhuset  på djupströbäddar och fodrar med ensilage och kraftfoder. Allt ensilage och den största delen av kraftfodret odlas på gården. Gödseln från djuren sprids på åkrarna. Detta känns bra då vi har kontroll över hela kedjan/kretsloppet.

 
 

lammVårlamm
Föds i januari och går tillsammans med tackan i stora halmade avdelningar. Förutom tackans mjölk erbjuds lammen fritillgång på ensilage och kraftfoder i en lammkammare.
I den här miljön trivs lammen och växer fort. Dessa lamm väger 13-15 kg slaktade och det Alabasterskimrande  köttet finns på menyerna från mars månad och under hela våren. Ett utsökt kött som vi hoppas ska vara till glädje både för kockarna och deras gäster.bete

Höstlamm
Föds i april och tackan med sina lamm går ut på bete så  fort det finns gräs, oftast i slutet av april. Lammen diar tackan men börjar snart att beta själva. Under sommaren jobbar vi hela tiden med att erbjuda det bästa betet. Lammen vill ha ett kort nyvuxet gräs. En gammal sanning"Lammen ska aldrig höra kyrklockorna 2 ggr på samma bete" Det innebär att djurflockarna flyttas ofta mellan olika hagar och då är vallhunden en ovärderlig medabetare. Lammen växer snabbt på bra gräs och i slutet av augusti är de första lammen klara för slakt. Sedan finns höstlamm på menyerna under hela hösten.


Vill du veta mer om oss och vår lammproduktion kontakta:
Kaj Sjunnesson  070-302 63 02 
Tomas Olsson    070-687 08 61    

©Lammgruppen 2013